MER AS

Management

MER er et norsk management og bookingselskap. Vår visjon er å bli bransjens beste på å kvalitetsikre, utvikle, fasilitere og forvalte alle aspekter ved våre klienters karriere og virke. Den visjonen jobber vi med å nå hver bidige dag.